Ölkələr üzrə Tariflər


0,1 kq dan - 0,5 kq dək
5.10 $
0,5 kq dan - 1 kq dək
8.80 $

Sifariş olunan bağlamanın çatdırılma haqqı çəkiyə görə hesablanır.Ölçüsü 1 metrdən böyük olan bağlamaların çatdırılma haqqı həcmi çəkiyə görə hesablanır. Həcmi çəkinin hesablanması üçün en*, hündürlük*, uzunluq*, 6000 standartı tətbiq edilir.

0 kq dan - 0,25 kq dək
2.50 $
0,25 kq dan - 0,5 kq dək
3.70 $
0,5 kq dan - 1 kq dək
5.90 $

Sifariş olunan bağlamanın çatdırılma haqqı çəkiyə görə hesablanır.Ölçüsü 1 metrdən böyük olan bağlamaların çatdırılma haqqı həcmi çəkiyə görə hesablanır. Həcmi çəkinin hesablanması üçün en*, hündürlük*, uzunluq*, 6000 standartı tətbiq edilir.

Kalkulyator


CƏMİ: $0,00

Link hesablaması


0.00 AZN

Məlumat

Biz sizin üçün ödəmə etdikdə, ödədiyimiz məbləğin üzərinə 5% bank xərci əlavə olunur və toplam məbləğ mərkəzi bankın həmin günə təyin etdiyi kursla manata çevrilir

Necə hesablayım?

Seçdiyiniz məhsulların toplam məbləğini "Məbləğ TL" yazılan hissəyə qeyd edin. Kalkulatorda ödəyəcəyiniz toplam məbləğ manat ilə göstəriləcək

Hesablayacağınız məbləğlərdə satıcı firmaların tələb etdiyi türkiyə daxili kargo pulunu nəzərə almağı unutmayın